Dröjsmålsräntan hålls kvar vid 8,5 procent

Det sker inga ändringar i dröjsmålsräntan på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter vid årsskiftet. Dröjsmålsräntan hålls kvar vid 8,5 procent 1.1–30.6.2016.

Dröjsmålsräntan som tillämpas på försäkringsavgifter är alltid åtta procentenheter högre än den gällande referensräntan. För tiden 1.1.–30.6.2016 är referensräntan 0,5 procent.

Finlands Bank fastställer referens- och dröjsmålsräntan halvårsvis. Mer information hittar du på deras webbplats.