Finländare allt äldre och friskare när de går i pension

Enligt Pensionsskyddscentralens färska statistik gick finländare i pension i snitt vid 61,2 års ålder år 2014. År 2013 var motsvarande siffra 60,9 år.

Den främsta anledningen till glädjenyheten är att antalet nya invalidpensioner har sjunkit. Det var åtta procent färre människor som gick i invalidpension förra året än året innan. Allt fler finländare är alltså friska när de pensionerar sig.

Juristen Tiina Laine som ansvarar för Veritas pensionsavgöranden menar att minskningen i antalet nya invalidpensioner är summan av många olika faktorer.

”För det första avspeglar antalet invalidpensioner förbättringen i finländarnas allmänna hälsotillstånd. Vi är friskare än någonsin. Men det är också helt klart att man på arbetsplatserna nu börjat inse att alla drar nytta av att vi fortsätter arbeta. Allt fler arbetsplatser har tagit i bruk modellen för tidigt uppmärksammande, likaså har det satsats mer än tidigare på företagshälsovården.”

Också lagstiftningen har sitt finger med i spelet. Nuförtiden ska arbetsgivaren göra upp en plan för återgången till arbete redan när sjukfrånvaron fortgått i tre månader. Många bäckar små.

”Det finns åtskilliga sätt att förebygga arbetsoförmåga på, men det allra viktigaste är att ta tag i saken så tidigt som möjligt.”

Allt fler äldre arbetar

Sysselsättningsgraden bland äldre har enligt Pensionsskyddscentralens statistik vuxit avsevärt i vårt land. Under det senaste decenniet har sysselsättningsgraden bland personer över 55 år stigit med hela 10 procentenheter till cirka 60 procent.

Tiina Laine har på känn att attitydklimatet på arbetsplatserna förändrats åtminstone när det kommer till ålderspensionsåldern.

”Pensionsåldern som begrepp har fått en bredare innebörd både hos arbetsgivare som anställda. Tidigare fanns det bara en pensionsålder och det var då man ”skulle” gå i pension. Men nu när pensionsåldern är flexibel och man kan pensionera sig mellan 63 och 68 år känner man sig kanske inte på samma sätt tvungen att gå i pension genast när det är möjligt. I en psykologisk mening har den flexibla pensionsåldern haft en stor betydelse.”

Totalt var det över 3 000 färre finländare som gick i pension i fjol än året innan, allt som allt 70 000 personer. Merparten av dem, över 70 procent, gick direkt i ålderspension.

Du kan bekanta dig närmare med statistiken kring pensioneringsåldern på Pensionsskyddscentralens webbplats.