Försäkringsavgiftsräntan för år 2016 är 2 procent

Försäkringsavgiftsräntan, som används i beräkningen av ArPL-försäkringsavgifter från och med ingången av år 2016, har fastställts till 2 procent. Försäkringsavgiftsräntan ersätter beräkningsräntan som gäller fram till slutet av år 2015.

Avtalsarbetsgivarens ArPL-försäkringsavgifter har en teoretisk förfallodag i mitten av året (1.7).

Avgifterna kan dock betalas under hela året. Raterna förräntas då med försäkringsavgiftsränta från den teoretiska till den faktiska förfallodagen. Under perioden 1.1–30.6.2016 är räntan 2 procent.

Försäkringsavgiftsräntan ersätter den tidigare beräkningsräntan. Försäkringsavgiftsräntan grundar sig på 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av försäkringsbolaget Garantia. Den är alltid minst 2 procent.

Den tidigare beräkningsräntan har ofta avsevärt avvikit från marknadsräntan, oftast uppåt. Den nya försäkringsavgiftsräntan ligger närmare marknadsräntan. Valet av betalningsrater och förfallomånader inverkar fortsättningsvis på försäkringsavgiftens storlek, men inte lika mycket som hittills.

Mer info om ArPL-försäkringsavgifter hittar du här.

Också FöPL-avgifterna förräntas med försäkringavgiftsräntan. För FöPL gäller räntesatsen 2 procent för perioden 1.1–31.12.2016.