Genomsnittliga arbetspensionsavgifterna år 2016: ArPL hålls på samma nivå, FöPL sjunker

Arbetsmarknadens centralorganisationer har enats om genomsnittliga nivån för arbetspensionsavgiften för år 2016. ArPL-avgiften hålls på samma nivå och FöPL-avgiften sjunker. 

Från och med 1.1.2016 är ArPL-avgiften i genomsnitt 24 procent av lönen. Avgiften för år 2016 är i genomsnitt samma som år 2015.

Orsaken till att avgiften hålls på samma nivå som år 2015 är att man kommit överens om en tillfällig sänkning på 0,4 procent av lönerna.

År 2016 är arbetstagarens avgift 5,7 procent före 53 års ålder och 7,2 procent efter fyllda 53 år. Arbetsgivaren betalar den resterande delen som alltså i genomsnitt är 18 procent av lönerna. Även de är de samma som år 2015.

Innan försäkringsavgifterna kan tas i bruk måste de fastställas av Social- och hälsovårdsministeriet.

Vi skickar våra kunder ett brev vid årsskiftet där vi meddelar den exakta försäkringsavgiften.

FöPL-avgiften blir mindre

Företagarens pensionsavgift sjunker en aning. FöPL-avgiften är 23,6 procent före 53 års ålder (23,7 procent år 2015) och 25,1 procent efter fyllda 53 år (25,2) av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.

Vi berättar mer om pensionsavgifterna för år 2016 på vår webbplats när de har fastställts av Social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information hittar du på Pensionsskyddscentralens webbplats.