Indexjustering av arbetspensionerna för år 2016 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsindexet för år 2016. Lönekoefficienten stiger och arbetspensionsindexet förblir oförändrat.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2519. Indexet förblir på samma nivå som i år, vilket innebär att det inte blir någon höjning i arbetspensionens belopp vid årsskiftet.

De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Indexets uppgift är att trygga att den arbetspension som betalas ut bibehåller sin köpkraft.

Lönekoefficienten stiger litet

Som lönekoefficient fastställdes 1,373. Jämfört med år 2015 stiger lönekoefficienten med 0,73 procent.

Lönekoefficienten används vid beräkning av den kommande pensionen. Med hjälp av den höjs årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.