Livslängdskoefficienten minskar kommande ålderspensionen med 3,2 procent för födda 1954

Livslängdskoefficienten för år 2016 är 0,96800. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde koefficienten i dag.

Den fastställda livslängdskoefficienten används på din ålderspension om du är född 1954 och din pension börjar år 2016 eller senare.

Också om du beviljas invalidpension, familjepension eller avträdesbidrag år 2016 tillämpas koefficienten på dig. Den inverkar dock inte på den del av invalidpensionen som kallas för återstående tid.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att anpassa arbetspensionerna till hur finländarnas förväntade livslängd förändras. Om vår genomsnittliga livslängd fortsätter att växa, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna. Livslängdskoefficienten fastställs skilt för varje årskull vid 62 års ålder.

Vill du veta mer? Läs Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.