Ny avrundningsregel kan inverka på företagarens arbetslöshetsskydd

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrar 1.1.2016 så att de belopp som justeras med lönekoefficienten avrundas till närmaste euro. Ändringen kan innebära att du faller utanför arbetslöshetsskyddet om din FöPL-arbetsinkomst år 2015 varit fastställd precis till lägsta möjliga nivån för arbetsvillkoret, dvs. till 12 325,55 euro.

Både gränsen för arbetslöshetsskyddet och FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med lönekoefficienten. Skillnaden är att gränsen för arbetslöshetsskyddet för företagare fastställs på månadsnivå medan FöPL-arbetsinkomsten fastställs på årsnivå. Den nya avrundningsregeln gör att den nedre gränsen och FöPL-arbetsinkomsten inte följs åt.

Efter lagändringen borde FöPL-arbetsinkomsten vara minst 12 420 euro år 2016 för att företagarverksamheten uppfyller arbetsvillkoret.

Om du vill att din FöPL-arbetsinkomst är fortsatt på en tillräcklig nivå rekommenderar vi att du ändrar den till minst 13 000 euro.

Du kan ändra din FöPL-arbetsinkomst via vår VerNet-webbtjänst eller genom att kontakta oss på adressen fopl@veritas.fi.

Mera information om ändringen hittar du också på tjänsten Arbetspensionslagstiftningen (endast på finska).

Så här räknas den nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet från 1.1.2016:

  • Är företagarverksamheten huvudsyssla uppfylls arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa de månader då företagarens fastställda FöPL-arbetsinkomst har varit minst 1 000 euro i månaden på 2013 års nivå.
  • Gränsen justeras årligen med lönekoefficienten. Från och med 2016 avrundas beloppet dessutom till närmaste euro. Det här betyder att gränsen är 1 035 euro i månaden år 2016.
  • Genom att multiplicera gränsen med tolv får man gränsen för arbetslöshetsskyddet på årsnivå. Slutresultatet blir 12 420 euro om året.