Pensionsreformen fortskrider – detaljerna har klarnat

Detaljerna för den pensionsreform som arbetsmarknadsparterna förra hösten kommit överens om har nu klarnat. Regeringspropositionen beräknas bli aktuell efter sommaren.

Då befolkningen åldras är det allt färre arbetande finländare som finansierar pensionerna och tjänsterna för den åldrande befolkningen. Reformens mål är att styra en del av vår ökande livslängd till de arbetsverksamma åren.

”Det är klart att våra arbetskarriärer måste bli längre i samma proportion som vår livslängd ökar”, konstaterar Tiina Laine, Veritas ansvariga jurist för pensionsavgöranden. ”Särskilt om vi är friska är arbets- och funktionsförmågan oftast sådan, att vi kan fortsätta i arbetslivet några år längre än nu.”

Den lägsta möjliga ålder då man kan ta ut ålderspension stiger med tre månader för varje årskull tills den år 2025 är 65 år.

Man kan också ta ut pension innan ålderspensionen

För personer med en lång och slitsam arbetskarriär erbjuder pensionsreformen en möjlighet att gå i pension redan innan ålderspensionsåldern.

”I fortsättningen kan man ta ut pension i 63 års ålder, om man har arbetat med ett psykiskt eller fysiskt slitsamt arbete, om arbetskarriären har pågått i minst 38 år och om arbetsförmågan är nedsatt”, förklarar Laine.

Man kan också lyfta en del av pensionen redan innan man tar ut sin ålderspension. ”Då man har fyllt 61 år* kan man lyfta antingen 25 procent eller 50 procent av den intjänade pensionen.  Denna så kallade partiella förtida ålderspension ersätter deltidspensionen, men den förutsätter inte att man avslutar sitt arbetsförhållande eller minskar på arbetet.”

Ändringarna gäller endast pensioner som börjar efter 1.1.2017

Pensionsreformen träder i kraft i början av år 2017, och ändringarna berör endast pensioner som börjar 1.1.2017 eller senare.

”Om din pension har börjat redan innan år 2017 berör reformen inte dig. Bara om du arbetar vid sidan om pensionen intjänar du pension enligt den nya lagstiftningen”, berättar Laine. ”Reformen inverkar inte heller på den pension som du intjänat innan år 2017.”

 

*personer födda före 1964. För personer födda år 1964 eller efter är åldersgränsen 62 år.