PSC: Företagarnas försäkrade arbetsinkomst är klart mindre än förvärvsinkomsterna

Enligt Pensionsskyddscentralens rapport utgör företagarnas försäkrade arbetsinkomst i genomsnitt 70 procent av deras förvärvsinkomster.

I genomsnitt förtjänar yrkesutövare och affärsidkare 27 100 euro om året på sin företagsverksamhet, men låter fastställa en FöPL-arbetsinkomst på 18 700 euro.

”Ungefär en fjärdedel av yrkesutövarna och affärsidkarna har inte ändrat sin arbetsinkomst en endaste gång under sin företagarbana. Med tanke på pensionen är det viktigt att arbetsinkomsten fastställs på en nivå som överensstämmer med förvärvsinkomsten”, kommenterar Pensionsskyddscentralens nationalekonom Janne Salonen.

Hela rapporten kan du läsa på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Varför är FöPL viktig?

När företagarens försäkrade arbetsinkomst är låg, blir också socialförmånerna och pensionen små. Båda bestäms enligt arbetsinkomsten.

”Företagarnas pension är ca 200 euro mindre än pensionstagarnas i genomsnitt”, påpekar Salonen.

Se också vad Veritas bolagsjurist Kaisa Forsström har att säga om FöPL-försäkringens betydelse (på finska).