Veritas har rekryterat flitigt under våren

Veritas Pensionsförsäkring har gjort många nyrekryteringar i början av året. Bolagets cirka 160 anställda har utökats med över tio nya experter inom olika områden.

Rekryteringstoppen förklaras bland annat av personalens familjeledigheter och kommande pensionsavgångar. 

”De nya anställningarna har av en slump börjat samtidigt, men bakom ligger också de stora projekt som gäller branschen. Arbetspensionsbranschen förnyas och det gör även Veritas”, berättar bolagets personalspecialist Sonja Lillhonga.

Antalet anställda vid Veritas har redan länge varit på uppgång. Vår strategiska personalplanering syftar till personlig utveckling för alla anställda, samarbete mellan teamen och en stark vi-anda.

”Vi har ett omfattande och ingående introduktionsprogram som tar tid men är värt att satsa på. Vi vill önska nya Veritasanställda ordentligt välkomna och ge dem goda förutsättningar att inleda sitt nya arbete”, säger Lillhonga.

Rekryteringar i början av året:

Susanna Blom började som moderskapsvikarie för planeringschefen inom systemutvecklingen 23.3.2015.           

Christian Oikkonen började som portföljanalytiker på Back Office 26.3.2015.

Minna Saurio, tidigare anställd på Veritas Back Office, blev hyresövervakare på fastighetsavdelningen. Dessutom började Outi Saaristo som hyresövervakarens arbetspar 26.5.2015.

Åsa Huldén började som kontaktchef på företagsenheten 7.4.2015. Huldéns verksamhetsområde är Mellersta Österbotten.

Liisa Hällström började som pensions- och rehabiliteringsavgörare inom pensionstjänsterna 13.4.2015.

Eveliina Kähkönen och Maria Aaltonen anställdes som försäkringsrådgivare inom företagstjänsterna. Kähkönen började sitt arbete 4.5.2015 och Aaltonen 11.5.2015. 

Anu Frantsi började som Back Office-specialist 25.5.2015.

Jonas Saari började som pensionshandläggare 1.6.2015. Saari har tidigare sommarjobbat och varit extraanställd på Veritas.

Harri Piispa börjar som underhållschef på fastighetsavdelningen 3.8.2015.

Nya sommar- eller extraanställda är dessutom Wille Kreutzman inom IT-infratjänsterna, Ruusu Nyqvist inom pensionstjänsterna, Mea Miettunen på placeringsavdelningen, Anna Ristimäki och Oskar Sjöman inom kontorstjänsterna, Sakari Peltola på fastighetsavdelningen samt Samu Silenius inom försäkringstjänsterna.