Vi utvecklar våra tjänster – behandlingstiderna tillfälligt längre än normalt

Vi förnyar som bäst vårt ersättningssystem. Det nya systemet försnabbar pensionsbehandlingen, men innan det står klart förlängs tyvärr behandlingstiderna.

”Vi vill erbjuda våra kunder allt bättre kundservice. Därför utvecklar vi våra tjänster kontinuerligt”, berättar direktör Stefan Strandberg.

”Som bäst håller vi på att bygga ett nytt ersättningssystem. I praktiken innebär det att vi förnyar det maskineri som används för att behandla våra kunders pensionsansökningar.”

Att bygga upp ett nytt system kräver både tid och resurser. ”Ett nytt system måste testas och alla ögonpar som används i testningen är borta från pensionsbehandlingen. Det har lett till att våra snabba behandlingstider tyvärr dragits ut”, beklagar Strandberg.

Det nya ersättningssystemet tas i bruk till sommaren.