Avskaffning av deltidspensionen orsakade en våg av frågor

Telefonen har ringt flitigt i vår pensionsrådgivning på sistone. Allt oftare är det någon på tråden som har hört att deltidspensionen slopas i och med pensionsreformen 2017.

Pensionshandläggare Mirka Salmi berättar att hon svarar på frågor kring deltidspensioner hela tiden. De flesta som ringer undrar om de ännu snabbt borde söka deltidspension innan det är för sent.

”Om man har fyllt 61 år och vill lätta på sin arbetsbörda så kan deltidspensionen vara en bra lösning. För att få deltidspension ska man övergå från heltidsarbete till deltidsarbete”, tipsar Salmi.

”Det är bra att komma ihåg att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ordna deltidsarbete för en anställd som vill gå i pension, utan att man ska komma överens om det.”

Flexibelt i pension också efter pensionsreformen

Det finns möjlighet till flexibel pensionering också efter pensionsreformen. Som ett helt nytt pensionsalternativ införs det partiell förtida ålderspension.

”Den partiella ålderspensionen är helt annorlunda än deltidspensionen, också till beloppet. Den påverkas till exempel inte alls av om du jobbar eller inte och hur stora dina inkomster är. Får man däremot deltidspension får det praktiskt taget inte alls ske några ändringar i inkomsterna.”

Beviljade deltidspensioner fortsätter som förut

Nyheterna om pensionsreformen kan ha väckt oro även bland dem som redan får deltidspension. Till dem har Salmi ett lugnande besked att ge: ”Allting fortsätter precis som hittills.”

Vill du veta mer om deltidspensionen? Se videon och få Mirka Salmis tips om vem deltidspensionen lämpar sig för, hur man ansöker om den och vad annat man borde tänka på: (med svensk text)