Dröjsmålsräntan 8,0 procent från och med 1.7.

Finlands Bank har fastställt dröjsmålsräntan för ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter till 8,0 procent för tiden 1.7.– 31.12.2016.

Dröjsmålsräntan som tillämpas på försäkringsavgifter är alltid åtta procentenheter högre än den gällande referensräntan. För tiden 1.7.– 31.12.2016 är referensräntan 0,0 procent.

Finlands Bank fastställer referens- och dröjsmålsräntan halvårsvis. Mer information hittar du på deras webbplats.