Dröjsmålsräntan 8,0 procent från och med 1.1.2017

Dröjsmålsräntan på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter är 8,0 procent för tiden 1.1– 30.6.2017.

Dröjsmålsräntan som tillämpas på försäkringsavgifter är alltid åtta procentenheter högre än den gällande referensräntan. För tiden 1.1– 30.6.2017 är referensräntan 0,0 procent.

Finlands Bank fastställer referens- och dröjsmålsräntan halvårsvis. Här kan du läsa deras pressmeddelande.

Se också övriga nyckeltal och socialskyddsavgifter för 2017.