En arbetshälsokurs hjälper företaget på rätt köl

Veritas seminarieserie Konkurrenskraft av välbefinnande i arbetet är en effektiv språngbräda in i arbetshälsans värld.

Seminarieserien består av tre kursdagar och uppgifter som deltagarna gör mellan mötena.

”Uppgifterna har alltid en praktisk anknytning. Vi uppmuntrar deltagarna att fundera på vad välbefinnande i arbetet konkret betyder för deras organisation”, säger Veritas arbetshälsospecialist Katri Wänninen.

Det finns mycket på agendan: på mötena diskuteras bland annat vad gott ledarskap betyder, hur arbetshälsan kan mätas samt hur förhållandet mellan hälsan och arbetsförmågan ser ut.

”Vi anpassar oss enligt deltagarnas önskemål.”

Nyttigt att byta erfarenheter

Målet med seminariet är att öka kunskapsnivån och att systematiskt utveckla den hälsofrämjande verksamheten på den egna arbetsplatsen på ett trevligt och inspirerande sätt. Det allra viktigaste är dock att bilda nätverk.

”Vi har reserverat tid för att alla ska få höra andras erfarenheter. Det är väldigt givande när man kan få stöd av andra som är i samma situation och tillsammans kläcka idéer. Var och en kan behöva lite sparring då och då”, säger Wänninen.

Enligt Wänninen har deltagarna också öppet diskuterat problem eller utmanande situationer. När alla sitter i samma båt är det lätt att prata utan att skönmåla någonting.

”Det som gås igenom på mötena stannar mellan deltagarna.”

För vem?

Seminarieserien passar bäst för små och medelstora företag − alltså för sådana arbetsgemenskaper där det kanske bara är en person som har ansvar för hela arbetshälsoverksamheten.

Förra gången var det 10 organisationer som deltog. Branscherna varierade från transport till fastighetsförvaltning och från industri till kultur, men utmaningen var den samma för alla: hur ska man öka välmåendet på den egna arbetsplatsen?

Anmäl dig till vår nästa seminarieserie eller kurs för välbefinnande i arbetet-kortet via vår händelsekalender.

Så här tyckte deltagarna

Jättebra konkreta tips och alla var bra föreläsare

Duktig, sakkunnig och inspirerande

Tack för en bra information och verktyg

Uppställda målen kommer att tas i bruk under 2016

Det var superbra och många fina idéer också av övriga deltagare

Källa: Veritas feedback blankett