En företagare blir aldrig sjuk – eller hur var det nu igen?

Om du blir sjukledig beräknas din dagpenning utifrån din arbetsinkomst enligt FöPL-försäkringen.

Grunden för sjukdagpenning som börjar betalas 2016 är den genomsnittliga FöPL-inkomsten 2014 justerad med lönekoefficienten. Om arbetsinkomsten har angetts i underkant blir dagpenningen liten.

"Det försämrade utkomstskyddet återspeglas helt konkret i vardagen. Kylskåpet blir tomt, hyran obetald och räkningarna förfaller. Det är en svår situation också för en frisk människa, och i dessa fall är sjukdomen ännu en ytterligare börda", konstaterar Veritas jurist Tiina Laine.

Enligt Laine inser företagarna vanligen situationens allvar först när de insjuknat eller råkat ut för en olycka, beslutet om sjukdagpenning dimper ner i brevlådan och inkomstnivån sjunker.

"Arbetsinkomsten borde alltid anges på rätt nivå. Inte bara för dagpenningens skull, utan med tanke på försörjningen överlag. Till exempel rehabiliteringsstödets och invalidpensionens belopp fastställs också utifrån företagarens FöPL-arbetsinkomst. Enligt lag måste företagarens arbetsinkomst svara mot arbetsinsatsen."

Läs mer om företagarnas sociala trygghet.

yrittajan-sairauspaivaraha-veritas-infograafi-sve.png