Finansinspektionen har preciserat anvisningarna för arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet

Finansinspektionen har igår 29.2.2016 gett preciserade anvisningar för användningen av medel som riktas till minskningen av risken för arbetsoförmåga i pensionsbolagen samt vilka möjligheter bolagen har att arrangera arbetshälsoverksamheten. I Veritas tar man med glädje emot de nya anvisningarna.

Finansinspektionen har redan i ett tidigare skede definierat vilka kostnader som täcks med arbetspensionsbolagens arbetshälsomedel. Enligt den rapport som publicerades förra hösten följer Veritas välbefinnande i arbetet-verksamhet givna anvisningar.

Nu har anvisningarna preciserats. Ett gemensamt tillvägagångssätt underlättar övervakningen av verksamheten, konkurrensen på branschen samt användningen av arbetshälsomedel. Det neutraliserar också konkurrensläget på branschen.

”Vi är väldigt glada över att saken går vidare”, säger bolagsjurist Kaisa Forsström.

”Veritas har redan länge hoppats på gemensam reglering som säkerställer att arbetspensionsmedlen används ansvarsfullt också inom arbetsvälbefinnande. Alla bolag har nu samma utgångsläge i konkurrenshänseende.”

Forsström påminner att arbetspensionsbolagens uppgift är att trygga verkställandet av den sociala tryggheten genom arbetstagarnas ArPL- och företagarnas FöPL-försäkring.

”Arbetshälsoverksamheten är ett viktigt stöd i hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Den eftersträvar att dämpa utvecklingen av invalidpensionskostnaderna och indirekt genom det trygga hållbarheten i systemets finansiering. När vi konkurrerar med denna tjänst, måste det alltid ske på ett sunt och hållbart sätt.”

Minskninen av risken för arbetsoförmåga styr verksamheten

Arbetshälsomedel ska enligt anvisningarna riktas till verksamhet som minskar risken för arbetsoförmåga. I fortsättningen lyfts branscher med hög risk i fokus för verksamheten.

”Det här innebär att vi måste utveckla fler mätinstrument för att påvisa effekten välbefinnande i arbetet-verksamheten”, förklarar arbetshälsochef Minna Lundström. ”Vi måste känna till var våra satsningar är mest nytta.”

De nya anvisningarna jämnar ut kostnaderna mellan arbetspensionsförsäkraren och kundföretaget.

”I fortsättningen måste kundföretagen också själva satsa pengar på sin arbetshälsoverksamhet minst lika mycket som arbetspensionsbolaget lovar att göra.”

I Veritas har alla arbetsgivarkunder tillgång till arbetshälsoverktygen.

”Förutom verktyg erbjuder vi också genom välbefinnande i arbetet-kortutbildningarna och välbefinnande i arbetet-seminarieserien den kompetens som behövs för självständig utveckling av arbetshälsa. På det här viset har en så bred grupp kunder som möjligt kunnat bearbeta risken för arbetsoförmåga.”