FöPL är en trygghet också för företagarens familj

Vissa företagare är väl medvetna om den egna arbetsinkomstens betydelse för familjens trygghet, men för andra kommer den som en överraskning.

Familjepension betalas till företagarens make och barn om företagaren avlider. Pensionsbeloppet uträknas direkt på basis av företagarens arbetsinkomst.

”I många företagarfamiljer arbetar den ena långa dagar och den andra är till exempel hemma med barnen. Maken kan vara mycket beroende av familjens försörjare”, påpekar pensionshandläggare Mirka Salmi.

Familjens ekonomiska situation är tryggad endast i det fall att arbetsinkomsten är tillräckligt stor. Om företagaren har en minimiarbetsinkomst blir familjepensionen väldigt liten. 

Vid dödsfall utbetalas pension till barnen ända tills de uppnår myndighetsålder och den efterlevande maken eller makan får i princip pension livet ut.

Läs mer om familjepension.

yrittajan-perhe-elake-veritas-infograafi-sve.png