FöPL-arbetsinkomsten avgör företagarens sociala trygghet

Det är mycket viktigt att arbetsinkomsten fastställs på rätt nivå. Om det känns svårt är det bäst att be en sakkunnig om hjälp.

En tumregel är att företagarens arbetsinkomst ska motsvara den lön som skäligen skulle betalas för motsvarande arbete.

I Pensionsskyddscentralens guide om arbetsinkomst finns exempel på arbetsinkomsten i olika yrkesgrupper. Med hjälp av FPA:s räknare kan man kontrollera beloppen på de dagpenningar som grundar sig på arbetsinkomsten.

”Och så kan man förstås alltid ringa oss och be om råd”, säger Veritas försäkringsspecialist Christel Wedenberg.

I samråd med en expert kan man också reda ut olika detaljer som gäller arbetsinkomsten.

”Det är en allmän missuppfattning att företagaren själv fritt kan välja storleken på sin arbetsinkomst. I själva verket föreslår företagaren ett belopp som känns lämpligt och därefter beslutar pensionsbolaget utgående från de uppgifter som finns att tillgå om företagarens arbetsinsats huruvida arbetsinkomsten kan fastställas på den nivån eller inte.”

Läs mer om företagarnas sociala trygghet.

mika-on-tyotulo-veritas-infograafi-sve.png