Företagare, arbetslös eller någonting mittemellan

Arbets- och näringsbyrån avgör om en företagare är berättigad till utkomstskydd för arbetslösa.

Utkomstskyddet för arbetslösa är avsett som stöd för dem som inte har arbete – därför måste du avsluta din företagsverksamhet och säga upp din FöPL-försäkring om du vill få arbetslöshetsförmånen.

”Alla som inte är självständiga yrkesutövare eller företagare med firma måste också avlägsna sitt företag ur skattemyndighetens register. Företaget kan dock lämnas kvar i handelsregistret för framtida behov”, förklarar kassadirektören Sami Aapro från Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT.

yrittajan-tyottomyysturva-veritas-infograafi-sve.png

I vilket fall som helst ska du kontakta arbets- och näringsbyrån om du blir arbetslös. Där utreds om du uppfyller kriterierna för arbetslösa arbetssökande och vilket stöd du kan få. Om arbetsvillkoret uppfylls, dvs. om du har bedrivit företagsverksamhet i minst 15 månader med en försäkringsnivå på 12 420 euro, har du rätt till dagpenning.

”De som har uppfyllt arbetsvillkoret samtidigt som de varit medlemmar i arbetslöshetskassan får inkomstrelaterad dagpenning. Till exempel i fjol betalade AYT ut nästan 7 miljoner euro i förmåner till sina medlemmar. Om man inte är medlem i kassan betalar FPA förmånen som grunddagpenning”, konstaterar Aapro. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på det försäkringsbelopp som du har uppgett till arbetslöshetskassan. Beloppet kan vara högst lika stort som din pensionsförsäkring.

Alla ansökningar om dagpenning godkänns dock inte. Den vanligaste grunden för avslag är att arbets- och näringsbyrån anser att företagsverksamheten fortsätter.

”Företagaren är alltså inte arbetslös utan sysselsätter sig fortfarande.”

Också vissa sociala förmåner, såsom pensioner eller studier, kan utgöra ett hinder för dagpenning. Dessa begränsningar gäller både löntagare och företagare.

Läs mer på webbplatserna för AYT eller Företagarnas Arbetslöshetkassa i Finland.