Företagare bestämmer själva storleken på sin pension

Företagare tjänar inte in pension på lönen utan på sin arbetsinkomst, vars nivå företagaren kan justera själv. Särskilt för unga företagare känns pensionsåldern avlägsen och därför hålls arbetsinkomsten låg.

I takt med att pensionsåldern närmar sig ändrar de flesta uppfattning och höjer arbetsinkomsten i hopp om en större pension. Arbetsinkomsten bör dock vara på en tillräcklig nivå under hela karriären för att pensionsskyddet och den sociala tryggheten ska säkerställas.

”Med hjälp av exempel och kalkyler kan företagaren skapa sig en bild av situationen på förhand”, säger pensionshandläggare Mirka Salmi.

I motsats till arbetstagare behöver företagare inte sluta arbeta när ålderspensionen börjar.

”Om man vill kan man fortsätta arbeta som normalt. Man kan till exempel avsluta gamla kundrelationer i lugn och ro och gå i pension gradvis. Det är en mjuk start på pensionstiden.”

Läs mer om företagarens pension eller gå till företagarens pensionsräknare

yrittajan-vanhuuselake-veritas-infograafi-sve.png