Företagarna är mammalediga med stöd av FöPL

Också företagare har rätt till föräldradagpenningar – även om företagarverksamheten pågår vid sidan av babyvardagen.

Föräldrapenningen för FöPL-försäkrade företagare bestäms enligt FöPL-arbetsinkomsten. Grunden för de dagpenningar som börjar betalas ut i år är arbetsinkomsten år 2014.

yrittajan-aitiyspaivaraha-veritas-infograafi-sve.png

Om din arbetsinkomst efter år 2014 har stigit med över 20 % kan du be att FPA räknar ut din dagpenning på basis av din arbetsinkomst under de sex månader som föregår dagpenningsperioden. 

”Företagaren behöver inte skicka oss någon utredning över sin FöPL-arbetsinkomst, eftersom vi får uppgifterna direkt från pensionsanstalterna”, berättar jurist Eva Ojala vid FPA:s förmånstjänster.

Föräldradagpenningen betalas inte ut automatiskt utan man ska ansöka om den. Ansök om moderskapspenning senast två månader före den beräknade dagen för nedkomsten.

”Det behändigaste sättet är att ansöka via vår e-tjänst”, säger Ojala.

Moderskapspenning betalas i cirka fyra månader. Därefter börjar en drygt sex månader lång föräldrapenningsperiod som kan utnyttjas av någondera av föräldrarna.

Du kan arbeta på ditt företag på normalt sätt också under moderskaps- eller föräldraledigheten, men för de dagar du arbetar får du dagpenningens minimibelopp och inte det inkomstbundna beloppet.

”Arbetsdagarna ska meddelas FPA oberoende av hur mycket man förtjänar eller hur många timmar man jobbar. Men på söndagar och söckenhelger får man arbeta fritt utan anmälan.”

Vad ska man göra med FöPL-försäkringen under mammaledigheten? Läs mer här.