Har du arbetat i Sverige? Du kan ha rätt till svensk ålderspension

Pensionsmyndigheten i Sverige har med brev närmat sig finländare som fyllt 65 år och vistats och arbetat i Sverige, men som inte tagit ut sin svenska pension.

Du ansöker om svensk pension på samma blankett som du ansöker om den finländska ålderspensionen. Ansökan lämnas in till Pensionsskyddscentralen. Mer information om ansökningen hittar du på arbetspension.fi.