Index höjer pensioner med 0,6 procent år 2017

Nästa års arbetspensionsindex är 2534. Det innebär att alla löpande pensioner stiger med 0,6 procent i januari 2017.

Arbetspensionsindexet är beroende av pris- och löneutvecklingen. Andelen ändring i lönenivån är 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Vi meddelar våra kunder det indexhöjda pensionsbeloppet med ett personligt brev vid årsskiftet.

Lönekoefficienten stiger med 1,2 procent

Som lönekoefficient för år 2017 fastställdes 1,389. Lönekoefficienten används vid beräkningen av den kommande pensionen då man höjer de pensionsgrundande inkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.