Kort avbrott i telefontrafiken samt störningar i webbkontakterna fredagen 27.5.2016 kl. 9–10.30

Vår serviceleverantör utför underhållsarbeten som kan leda till störningar i vår telefontrafik och webbkontakter fredagen 27.5. kl. 9 - 10.30.

Vi beklagar eventuella problem detta kan förorsaka. Trots störningarna är vi på plats normalt, och ber dig återkomma efter kl. 10.30.

Kundbetjäningen