Namnen för arbetspensionsbolagens avtalspartner offentliggörs delvis

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut är betydande och exceptionella affärstransaktioner mellan arbetspensionsbolagen och deras kunder offentlig information.

Finansinspektionen har överklagat beslutet till den del som det gäller transaktioner som enligt dess mening inte är betydande eller exceptionella.

”Motstridigheten har enligt min uppfattning att göra med vad bolagen tidigare varit skyldiga att rapportera. Samma rapport innehöll också fullt normala transaktioner som inte var betydande eller exceptionella”, säger Veritas bolagsjurist Kaisa Forsström.

Däremot så kommer Finansinspektionen att offentliggöra de transaktioner som den bedömer som betydande och exceptionella. I praktiken betyder det att den på begäran överlåter namnen på de av pensionsbolagen rapporterade kundföretagen till medierna.

”Vi kommer att ta kontakt med de här kunderna skilt, berättar Forsström.

Finansinspektionen har redan tidigare publicerat transaktionernas natur, tidpunkt och värde i euro.

Fredagen den 16.9 meddelade Finansinspektionen att den kommer att nöja sig med förvaltningsdomstolens beslut till den del som det gäller att överlåta kunduppgifter beträffande betydande och exceptionella transaktioner. Övriga uppgifter går Finansinspektionen inte med på att ge ut, utan överklagar till den del beslutet till högsta förvaltningsdomstolen med hänvisning till sekretesskyldigheten.