När kontrollerade du senast nivån på din arbetsinkomst?

FöPL-arbetsinkomsten ska svara mot värdet på företagarens arbetsinsats. Det ligger på företagarens eget ansvar att se till att arbetsinkomsten hålls på rätt nivå även när företagsverksamheten utvecklas.

”Vi påminner visserligen om saken men vi kan inte höja beloppet på någon annans vägnar. Företagaren vet själv bäst när arbetsinsatsen har förändrats”, konstaterar försäkringsspecialisten Christel Wedenberg.

Man kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten när som helst, men inte retroaktivt. Till exempel kring årsskiftet är det bra att kontrollera om arbetsinkomsten alltjämt svarar mot dagens situation. 

”Ändringen ska anmälas till oss. Anmälan kan göras via webbtjänsten, i ett krypterat e-postmeddelande eller varför inte på ett rutigt papper med motivering. Huvudsaken är att man kontaktar oss så tar vi saken vidare.”

Ändra din arbetsinkomst här.

mihin-yel-tyotulo-vaikuttaa-veritas-infograafi-sve.png