Ny företagare: så här tecknar du en FöPL-försäkring

Grattis till det egna företaget! Nu när du står på tröskeln till din nya karriär borde du teckna en arbetspensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring. Den är grunden för din sociala trygghet.

Det är lätt att teckna en FöPL-försäkring. Du kan antigen fylla i en ansökan på webben, skriva ut en blankett eller ringa våra företagstjänster (tfn 010 195 612).

”Vid behov går vi igenom ansökan tillsammans punkt för punkt så att allting blir klart”, lovar försäkringsrådgivare Virpi Suhonen.

Alla våra företagarkunder får en egen namngiven försäkringsrådgivare. Du kan kontakta din rådgivare direkt och behöver inte spilla tid på onödiga vidarekopplingar eller på att försöka hitta den rätta experten.

”Din egen kontaktperson känner oftast till din situation sedan tidigare, vilket gör att det går lätt och smidigt att sköta sina ärenden”, säger Suhonen.

FöPL är en obligatorisk försäkring. Även om företagarverksamheten är en bisyssla är du försäkringsskyldig, om din arbetsinsats uppnår minimigränsen för FöPL-inkomst.

Läs mer om FöPL-försäkringen.

Du ska teckna en arbetspensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkring om du är 18-67 år gammal, du arbetar i ditt företag och bor i Finland, företagarverksamheten pågår längre än fyra månader och din arbetsinkomst är minst 7 557,18 euro år 2016.