Nya företagare får rabatt på FöPL-avgiften

FöPL-försäkringsavgiften bestäms utifrån företagarens arbetsinkomst. Den som blir företagare för första gången får 22 procent rabatt på avgiften under fyra år.

Rabatten för nya företagare kräver ingen separat ansökan. Rätten till rabatten kontrolleras automatiskt vid Veritas när en FöPL-ansökan kommer in.

"Avsikten med rabatten är att genast fastställa den rätta nivån för företagarens arbetsinkomst. Utan rabatten kanske många nya företagare anger en lägre arbetsinkomst under de första verksamhetsåren", säger försäkringsrådgivare Virpi Suhonen.

Företagarens pension och övriga sociala trygghet beräknas utifrån arbetsinkomsten. Ju högre man sätter arbetsinkomsten, desto större nytta har man av rabatten.

"För oss är det viktigt att nya företagare genast förstår hur arbetsinkomsten påverkar deras sociala trygghet. En del av dem utnyttjar rabatten effektivt."

Läs mer om FöPL-avgifterna.

Företagare som för första gången inleder FöPL-försäkrad verksamhet får sin FöPL-avgift nedsatt med 22 procent under de första 48 månaderna, dvs. i fyra år