Pensionsavgiften i genomsnitt 24,4 procent år 2017

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har avtalat om nivån för arbetspensionsförsäkringsavgiften år 2017. Den genomsnittliga avgiften stiger med 0,4 procentenheter.

ArPL-försäkringsavgiften består av arbetstagarens och arbetsgivarens andel. För arbetstagare bestäms avgiftens storlek utifrån åldern: är man under 53 år är den 6,15 procent, i åldern 53–62 år 7,65 procent och efter 62 års ålder åter 6,15 procent av lönen år 2017.

Enligt uppgörelsen om pensionsreformen är avgiften 1,5 procentenheter högre för arbetstagare som är 53–62 år, eftersom de också tjänar in mer pension under samma tid.

Arbetsgivaren betalar den resterande delen som är i genomsnitt 17,95 procent av lönerna.

Företagarens FöPL-försäkringsavgift är 24,10 procent av FöPL-arbetsinkomsten före 53 år, 25,60 procent i åldern 53–62 år och 24,10 procent efter 62 års ålder. Nya företagare betalar en nedsatt avgift som är 22 procent mindre än i övrigt för samma ålderskull.

Härnäst behandlas försäkringsavgifterna av Social- och hälsovårdsministeriet. När det har fastställt avgifterna berättar vi mer om dem på vår webbplats.

Vi kommer också att skicka ett brev till våra kunder vid årsskiftet där vi meddelar den exakta försäkringsavgiften.

Mer information om avtalet hittar du på Pensionsskyddscentralens webbplats.