Pensionsavgifterna för år 2017 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2017. Både ArPL-och FöPL-försäkringsavgiften stiger. Dessutom ändrar pensionsreformen på åldersgränserna.

1.1.2017 och framåt ska arbetsgivaren innehålla ArPL-avgift från den anställdas lön redan från och med månaden som följer 17-årsdagen.

Ålder ArPL-försäkringsavgift, % av bruttolönen
17–52 6,15
53–62 7,65
63–  6,15

Avgiftsprocenten ändrar i slutet av den månad då den anställda fyller 53 eller 63 år. 

Den högre procenten för 53–62-åriga beror på pensionsreformens övergångsregler, enligt vilka denna grupp också temporärt tjänar in mer i pension.

Även den övre gränsen för pensionsförsäkrande ändras. Den anställda ska ArPL-försäkras antingen fram till 68, 69 eller 70 års ålder beroende på födelseåret.

Arbetsgivarens ArPL-procent bestäms utifrån lönesumman

Arbetsgivaren betalar in hela försäkringsavgiften till pensionsbolaget, inklusive arbetstagarens och arbetsgivarens andel. Arbetstagarens andel ingår i procenterna nedan.

Lönesumma ArPL-försäkringsavgift, % av lönesumman
Tillfällig arbetsgivare, lönesumma under 8 334 e/6 mån. 25,1
Avtalsarbetsgivare, lönesumma under 2,04 milj.    25,1 –kundåterbäring
Avtalsarbetsgivare, lönesumma över 2,04 milj.    25,1 –kundåterbäring, avgiftsklassens inverkan, eventuella övriga avdrag

Vi skickar ett brev till våra kunder med den exakta avgiftsprocenten före årsskiftet.

FöPL-försäkringsavgiften varierar enligt företagarens ålder

Den nedre åldersgränsen för FöPL är fortsättningsvis 18 år. Nya företagare får under de första fyra åren 22 procent rabatt på sin FöPL-försäkringsavgift.

Ålder FöPL-försäkringsavgift, % av FöPL-arbetsinkomsten
17–52 24,1
53–62 25,6
63–  24,1
Nya företagare, 17–52 18,798
Nya företagare, 53–62 19,968
Nya företagare, 63–  18,798

Försäkringsavgiften ändras i slutet av det år då företagren fyller 53 eller 63 år. 

Också den övre åldersgränsen för FöPL-försäkrande ändras. Den kan vara 68, 69 eller 70 år enligt företagarens födelseår. Om man fortsätter att arbeta ska företagaren hålla sin FöPL-försäkring i kraft fram till slutet av den månad då man når den övre åldersgränsen.

Vid sidan av ålderspension är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring. Får man däremot partiell ålderspension är försäkringen obligatorisk.