Pensionsreformen ändrar åldersgränserna för försäkrande

När pensionsreformen träder i kraft år 2017 lönar det sig också för arbetsgivare och företagare att vara på alerten. Vi får nya nedre och övre åldersgränser för när pensionsförsäkring ska tecknas.

Arbetsgivare ska i fortsättningen försäkra sina anställda redan fr.o.m. månaden som följer efter 17-årsdagen. I dag är gränsen 18 år.

”Det som är avgörande är när lönen har betalts, inte när arbetet har utförts. Lönen försäkras enligt ArPL om den betalats för det första år 2017 och för det andra efter den månad då den anställda fyllde 17 år”, instruerar försäkringsrådgivare Anne-Mari Erkkola.

För företagare är FöPL-försäkringen däremot fortsättningsvis aktuell först från 18 års ålder.

”Det har att göra med att man inte självständigt kan idka företagarverksamhet innan man blivit myndig, dvs. innan man har rättshandlingsförmåga. I övrigt bestäms pensionen enligt samma regler oavsett om man är företagare eller löntagare.”

Den övre åldersgränsen ändras för både företagare och anställda. Gränsen kan vara antingen 68, 69 eller 70 år.

”I och med att pensionsåldern stiger, stiger också slutåldern för försäkrande. Och eftersom det framöver finns olika pensionsåldrar, varierar också slutåldern enligt personens födelseår.”

Läs mer om ändringarna i försäkrandet här.

Vakuuttaminen_elakeuudistus_2017_veritas_infograafi_sve.png