Så här ändrar du din FöPL-arbetsinkomst

När en företagares arbetsinsats förändras ska han eller hon genast meddela pensionsbolaget om det. På så sätt hålls arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen på rätt nivå.

I början av sin karriär tecknar företagaren en FöPL-försäkring och fastställer tillsammans med pensionsbolaget sin arbetsinkomst, som ska motsvara arbetsinsatsen. Arbetsinkomsten ska alltså motsvara den lön som en yrkeskunnig anställd skulle få för samma arbete.

Arbetsinsatsen varierar under årens lopp då verksamheten utvecklas och marknaden fluktuerar. Men hur är det med arbetsinkomsten?

"Många håller kvar sin arbetsinkomst på samma nivå under flera år", berättar FöPL-expert Elena Nyyssönen.

Företagare, ta initiativ!

Enligt Nyyssönen vet de flesta företagare hur de ska ändra sin arbetsinkomst, men en viss osäkerhet förekommer också.

"Företagarna har till exempel frågat oss om man kan ändra arbetsinkomsten själv eller när som helst under året. Svaret på bägge frågor är ja."

Endast företagaren själv vet när arbetssituationen förändrats väsentligt. Därför ska anmälan om ändrad arbetsinkomst komma från företagaren själv.

Ändringar ska motiveras

Den nya arbetsinkomsten träder i kraft samma dag den anmälts. Det är inte möjligt att ändra arbetsinkomsten retroaktivt.

"Innan man lämnar in sin skriftliga ändringsanmälan lönar det sig att prata med en försäkringsrådgivare. Han eller hon kan berätta hur den nya arbetsinkomsten påverkar försäkringsavgifterna, pensionen och den sociala tryggheten", säger Nyyssönen. 

Av erfarenhet kan jag säga att företagarna är både frispråkiga och ärliga.

Samtidigt kontrollerar pensionsbolaget att det är befogat att ändra arbetsinkomsten. Frågan utreds genom samtal med företagaren om arbetsinsatsen och till exempel arbetstimmarna, arbetsdagarnas förlopp och omsättningen.

"Av erfarenhet kan jag säga att företagarna är både frispråkiga och ärliga. De berättar öppet om sin situation och om orsakerna till att de vill höja eller sänka arbetsinkomsten."

Omedelbar effekt

Den nya arbetsinkomsten börjar genast inverka på intjänandet av pension och på försäkringsavgifterna, men på FPA:s förmåner inverkar den med en kort fördröjning eftersom FPA i sina kalkyler utgår från den arbetsinkomst som fastställts i den senaste beskattningen.

"Den som har höjt sin arbetsinkomst med 20 procent eller mer och ansöker om dagpenning ska kontakta FPA och berätta om höjningen. I vissa fall beaktar FPA då den nya arbetsinkomsten", tipsar Nyyssönen.

Den som har höjt sin arbetsinkomst med 20 procent eller mer och ansöker om dagpenning ska kontakta FPA och berätta om höjningen.

Vår FöPL-expert uppmuntrar företagarna att ringa Veritas när de funderar över arbetsinkomster och avgifter.

"Det är ju därför vi finns här, för att hjälpa. Även om processen är densamma för alla är varje företagare i en unik situation."

Anvisningar för ändring av arbetsinkomsten:

  1. När din arbetsinsats ökar eller minskar ska du kontakta Veritas.
  2. Försäkringsrådgivaren ställer frågor om din arbetssituation och ger exempel på hur olika stora arbetsinkomster inverkar på försäkringsavgifterna och den sociala tryggheten.
  3. Sedan kan ni tillsammans bestämma vilken som är den lämpligaste nya arbetsinkomsten för dig.
  4. Gör en skriftlig anmälan om ändrad arbetsinkomst på ditt försäkringsutdrag, i webbtjänsten VerNet, per e-post eller på en ändringsblankett som postas.
  5. Veritas fastställer din arbetsinkomst.
  6. Den nya arbetsinkomsten träder i kraft samma dag den anmälts.

Ändra din arbetsinkomst i VerNet