Störningar i våra webbtjänster

Det förekommer störningar i våra webbtjänster just nu. Störningarna gäller både VerNet-webbtjänsten och det elektroniska pensionsutdraget. Vi håller på att utreda saken. 

Vi beklagar eventuella olägenheter.