Trots utmanande placeringsklimat navigerades placeringsåret 2015 lyckat i hamn: avkastningen var 5,8 procent

Veritas placeringar avkastade enligt preliminära uppgifter väl år 2015, totalavkastningen var 5,8 procent.

”Som förväntat gav aktierna en bättre avkastning än räntepappren”, berättar placeringsdirektör Niina Bergring. ”

”I slutet av året förstärktes dock volatiliteten av de likvida riskplaceringarna såsom aktier och företagslån. Diversifiering blev allt viktigare, och dess betydelse kommer att accentueras ytterligare.”

På fastighetsmarknaden pekade trenden uppåt år 2015.

”Den finländska fastighetsmarknaden vaknade verkligen till förra året, det gjordes mycket transaktioner. De för oss traditionellt goda fastighetsplaceringarna avkastade väl även nu.”

Osäkra utsikter

I och med att den globala konjunkturcykeln närmar sig en mogen fas präglas marknadsutsikterna i fortsättningen av osäkerhet och allt stramare ekonomiska ramar.

”Den kinesiska ekonomin oroar oss fortfarande, vi har redan en längre tid fått ta del av bekymrande nyheter från Kina. Vi har tagit en försiktig position gentemot Kina, vilket har varit fördelaktigt för oss.”

”År 2016 eftersträvar vi stadig avkastning med moderat riskprofil.”

Veritas solvenskapital i förhållande till ansvarsskulden är enligt de preliminära uppgifterna ca 28 procent. Förhållandet till solvensgränsen blir då 2,2.

Vi publicerar preliminära uppgifter om vårt bokslut vecka 7.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138