Uppskovsförhöjningen ersätter bonustillväxten – hur går det för företagarna?

Det finska arbetspensionssystemet reformeras år 2017. För företagare blir det allt viktigare att hålla FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå under hela tiden i arbetslivet.

Den största förändringen som pensionsreformen medför är att pensionsåldern gradvis höjs så att den lägsta åldersgränsen år 2027 är 65 år. Från och med år 2030 binds åldersgränserna till utvecklingen av den förväntade livslängden och varje åldersklass får en egen pensionsålder.

”Du får en bekräftelse på din egen lägsta pensionsålder när du fyller 62 år. Om du fortsätter arbeta efter att du nått den lägsta pensionsåldern höjs din pension. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent per månad”, förklarar jurist Tiina Laine.

Uppskovsförhöjningen ersätter den s.k. bonustillväxten. Man belönas alltså fortfarande för att man arbetar längre men på ett lite annat sätt.

”Om du till exempel arbetar ett år längre höjs din pension med 4,8 procent och skjuter du upp pensionen med två år ökar din pension med nästan 10 procent.”

yrittaja-elakeuudistus-veritas-infograafi-sve.png

En annan skillnad är att uppskovsförhöjningen räknas på den intjänade pensionen – inte på FöPL-arbetsinkomsten eller lönen, som den nuvarande bonustillväxten.

”För att uppskovsförhöjningen ska vara till så stor nytta som möjligt bör företagare beakta pensionstillväxten ända från början av karriären”, påpekar Laine.

Traditionellt har många företagare i 50–60-års åldern höjt sin arbetsinkomst först under de sista åren innan de gått i pension och tjänat in bättre pension med hjälp av en hög arbetsinkomst och bonustillväxten. I framtiden kommer arbetsinkomstens nivå efter att man nått den lägsta pensionsåldern inte längre att vara avgörande för att man ska ha nytta av en höjning utan pensionen påverkas av hela tiden i arbetslivet. 

Företagare har i snitt lägre pension än löntagare, vilket beror på att arbetsinkomsten hållits för låg särskilt i början av företagsverksamheten.

Läs mer om pensionsreformen.