Våra webbtjänster fungerar normalt igen

Störningarna i våra webbtjänster har nu åtgärdats. VerNet-webbtjänsten och pensionsutdraget fungerar åter som de bör. 

Trevlig fortsättning på dagen!