Veritas är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

Vi har placerat oss på 16 plats bland de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland år 2015. Listan är uppgjord av HR Intelligence-företaget Corporate Spirit.

Resultatet grundar sig på de personalundersökningar Corporate Spirit utfört för sina kunder. Vår arbetsplats fick det goda resultatet AA+ på våren 2015.

Personaltillfredsställelsen på Veritas stiger klart över den finländska tjänstemannanormen. Vårt resultat är 73,6, då tjänstemannanormen landar på 66,5 poäng.

”Vi har ett väldigt starkt engagemang bland vår personal. Arbetsmotivationen är hög och vi är stolta över vårt yrkeskunnande. Vi vill göra vårt bästa – och lite till där på köpet”, säger ekonomidirektör Tommy Sandås.

Hög arbetstrivsel skapar en bra grund för kundbetjäningen.

”Vår verksamhet grundar sig på personlig betjäning och kundrådgivning. Det finns ett klart samband mellan personaltillfredsställelse och kundservicekvalitet: ju nöjdare anställd, desto bättre betjäning får kunden.”

Läs mer om Suomen innostavimmat työpaikat.