Gör ArPL-årsanmälan för 2017

ArPL-årsanmälan gäller dig om du brukar anmäla de anställdas löneuppgifter en gång om året. Gör din anmälan för 2017 senast 31.1.2018 till exempel via vår webbtjänst.

I VerNet-webbtjänsten hittar du färdigt tidigare uppgifter om dina anställda. Kontrollera dem, lägg till lönerna för 2017 samt eventuella nya anställda – och du är färdig. Du kan också använda en anmälningsfil.

ArPL-årsanmälan kan göras så fort alla löneuppgifter för 2017 finns tillgängliga. Närmare anvisningar kring årsanmälan hittar du i vår årsanmälningsguide.

Om du meddelar löneuppgifterna månatligen behöver du inte göra en årsanmälan.

Varför behövs en ArPL-årsanmälan?

Årsanmälan görs för att vi ska kunna kontrollera om du har betalat för mycket eller för lite i förskottsavgifter under årets lopp. När vi har fått din anmälan räknar vi ut din slutliga ArPL-försäkringsavgift för 2017. Som slutresultat får du senast i april en årsavräkning och en specifikation över de anställda per post.

 

Så här fixar du din årsanmälan:

  • Gör ArPL-årsanmälan senast 31.1.2018.

  • Anmäl i den alla löner som utbetalats till de anställda år 2017.

  • Se närmare anvisningar i vår årsanmälningsguide.

  • Om du är månadsanmälare behöver du inte göra en årsanmälan.