ArPL-försäkringsavgiftsränta 2,0 procent fr.o.m. 1.7.2017

Försäkringsavgiftsräntan som används vid beräkningen av ArPL-försäkringsavgifter är 2,0 procent under tiden 1.7–31.12.2017. Det betyder att den förblir på samma nivå som under årets första halva.

Gällande försäkringsavgiftsränta grundar sig på 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av försäkringsbolaget Garantia. Den är alltid minst 2,0 procent. När det gäller ArPL-försäkringsavgifterna fastsälls försäkringsavgiftsräntan för ett halvår åt gången.

Försäkringsavgiftsräntan används vid beräkningen av avtalsarbetsgivares ArPL-försäkringsavgifter. Avgifterna har en teoretisk förfallodag i mitten av året (1.7), men de kan i praktiken betalas under årets lopp. Raterna förräntas då med försäkringsavgiftsränta från den teoretiska till den faktiska förfallodagen.

Fram till slutet av år 2015 kallades försäkringsavgiftsräntan för beräkningsränta.

Också FöPL-avgifterna förräntas med försäkringavgiftsränta med den skillnaden att samma procentsats gäller hela kalenderåret. FöPL-räntan är 2,0 procent under tiden 1.1–31.12.2017.

Du hittar alla gällande räntor samt ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter i tabellen Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2017.