ArPL-kundåterbäringarna förnyas 2018

Snart kommer arbetspensionsbolagen att inom vissa ramvillkor själva få bestämma hur de fördelar återbäringarna mellan sina kunder. Detta kommer att synas i kundens ArPL-avgift först 2019, då kundåterbäringar från 2018 betalas ut.

Veritas återbäringar till kunder kommer även i framtiden att grunda sig på beloppet av försäkringsavgiften samt den fond som samlats. Förhållandet mellan dessa två faktorer kommer emellertid att ändras. Av kundåterbäringen bestäms 70 procent utifrån försäkringsavgiften och 30 procent utifrån fonden. Tidigare utgjorde bägge faktorer 50 procent.

”Faktorernas vikt påverkas av den så kallade skälighetsprincipen. Detta innebär att återbäringarna ska riktas till de kunder som har bidragit till att återbäringarna uppkommit. Fonden har en mindre vikt eftersom den andel som består av avslutade försäkringar enligt skälighetsprincipen inte kan fördelas på basis av hur länge kundförhållandet varat”, upplyser chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

”Däremot påverkar kundförhållandets längd enligt skälighetsprincipen fördelningen av den andel som uppkommit av löpande försäkringar.”

Enligt Rakkolainen fanns det även andra faktorer som påverkade beslutet.

”Transparensen är viktig för oss. Därför är fördelningsreglerna samma för alla våra kunder. Vi vill att såväl våra nuvarande som framtida kunder ska förstå vad deras återbäring grundar sig på.”

Den totala summa som delas ut hålls på samma nivå som tidigare

År 2017 var den genomsnittliga återbäringen till våra kunder 0,38 procent av lönesumman. Enligt Rakkolainen kommer det inte att ske någon radikal förändring i det totala beloppet som överförs till kundåterbäringar.

”Skillnaden är att nya kunder snabbare än tidigare kommer upp till samma återbäringsnivå som andra tack vare förändringen.”

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet är målet med reformen att öka konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen till kundens fördel. Bolagen konkurrerar förutom genom återbäringarna även genom sin kundservice. Våra kunder har redan tre år i rad rankat vår service som den bästa i branschen.

Andra återbäringsregler än sådana som berör fördelningen av återbäringarna är samma för alla arbetspensionsbolag. Ju effektivare och mer solvent bolaget är och ju bättre det lyckas med sin placeringsverksamhet, desto större är återbäringarna. Du kan läsa mer om vårt resultat i vår årsberättelse.