Att upprätthålla arbetsförmåga är lättare med kamratstöd

Att utveckla välbefinnande i arbetet behöver inte vara ensamt knogande. Deltagarna i vår seminarieserie har lärt sig att leda arbetsförmåga tillsammans med andra företag.

I våra arbetshälsotjänster ingår en seminarieserie om välbefinnande i arbetet. Serien fördjupar insikterna inom upprätthållande av arbetsförmåga och erbjuder ett diskussionsforum för deltagarna.

”Vi anser att det är viktigt att våra kundföretag själva vet hur de ska definiera arbetsgemenskapens utvecklingsmål. Man kan inte utlokalisera det strategiska ledarskapet inom välbefinnande i arbetet eller köpa det som en tjänst, utan det måste vara en del av företagets vardag”, berättar arbetshälsochef Minna Lundström.

”I småföretagen är man ofta väldigt ensam då man bygger upp välbefinnande i arbetet. Vi har erbjudit kurser för arbetshälsokort redan under flera år åt våra kunder – deltagarna har gillat kursen och dess innehåll, men vi har fått feedback om att man ännu saknat något mer, djupare diskussion och kamratstöd, för det egna arbetet.”

Seminarieserien svarar på det här behovet. ”Vi vill sporra och inspirera deltagarna. Att se vad andra har gjort ger mer självtillit och nytt djup i saker.”

Seminarieserien gav verktyg för utvecklingen av det egna arbetet

Nina Nakari från Hyvinkään Alueen Ensihoito berättar att hon haft stor hjälp av seminarierna.

”Vi har för det första kunnat utnyttja färdigt material, vilket har underlättat vår egen arbetsbörda. För det andra har kurserna förbättrat våra chefers samarbetskunskaper. Vi har också skapat nya arbetsrutiner såsom regelbundna teammöten.”

Nakari tycker det är viktigt att kunna prata med andra chefer i motsvarande ställning.

”Vi brottas alla med precis samma utmaningar. Genom att diskutera med andra har vi fått en mängd nya verktyg för vårt eget arbete. Man behöver nätverk, och den här utbildningen har hjälpt till att skapa kontakter.”

Vinterns seminarieserie var den tredje i raden. Du kan bekanta dig med höstens seminarieserie i vår evenemangskalender på vår webbplats.

Nyckelord