Avbrott i våra webbtjänster för Aktias kunder 30.6–2.7

Aktia Bank meddelar att det kommer att bli ett serviceavbrott i dess webb- och korttjänster under det sista veckoslutet i juni. Om du har Aktias bankkoder inverkar avbrottet och på användningen av Veritas webbtjänster.

Serviceavbrottet inleds 30.6 kl. 17.30 och beräknas vara över 2.7 kl. 23.00. Under avbrottet går det inte att logga in med Aktias bankkoder till följande tjänster hos Veritas:

  • VerNet-webbtjänst
  • elektroniskt pensionsutdrag
  • ålderspensionsansökan på webben.

Aktias bankkunder kan inte heller betala ArPL-försäkringsavgiften via VerNet-tjänsten i samband med sin månadsanmälan.

Efter avbrottet fungerar den elektroniska identifieringen med Aktias bankkoder åter normalt. Här kan du läsa mer om hur avbrottet inverkar på Aktias övriga tjänster.

Borde inte påverka utbetalningen av pensioner måndagen den 3.7

Pensionerna för juli betalas ut måndagen den 3 juli. Enligt Aktia inverkar serviceavbrottet inte på pensionsutbetalningen om avbrottet upphör som planerat.