Dröjsmålsränta fortsättningsvis 8,0 procent fr.o.m. 1.7.2017

Det sker inga ändringar i dröjsmålsräntan på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter under årets andra halva. Dröjsmålsräntan är 8,0 procent också för tiden 1.7–31.12.2017.

Dröjsmålsräntan som tillämpas på betalningar från ett företag till ett annat är alltid åtta procentenheter högre än den gällande referensräntan. För tiden 1.7–31.12.2016 är referensräntan 0,0 procent.

Finlands Bank fastställer referens- och dröjsmålsräntan halvårsvis.

Se också övriga nyckeltal och socialskyddsavgifter för 2017.