FöPL-räknaren visar hur FöPL-arbetsinkomsten inverkar på dina förmåner

Vår nya FöPL-räknare hjälper dig att uppskatta vilken som är den rätta FöPL-arbetsinkomsten just för dig.

Som företagare eller egenanställd ligger den FöPL-arbetsinkomst som fastställts i din FöPL-försäkring som grund för dina dagpenningar och dina pensioner. Den bestämmer också hur mycket du betalar i FöPL-försäkringsavgift.

”FöPL-arbetsinkomsten inverkar långt in i framtiden, men den kan också komma att ha en oväntat stor betydelse mycket tidigare än man tror. Genom att ha den rätta FöPL-arbetsinkomsten tryggar företagare och egenanställda sin pension, men ser också till så att man får en tillräcklig sjukdagpenning, föräldradagpenning och rätt till arbetslöshetsdagpenning”, upplyser FöPL-specialist Christel Wedenberg.

Testa vår nya FöPL-räknare.

FöPL-arbetsinkomst, vad är det?

Lönen utgör grund för löntarens pension och förmåner. Eftersom alla företagare inte lyfter lön lämpar sig inte lönen som grundenhet för företagarens skydd.

Det finns så många olika företagsformer och sätt att bedriva företagarverksamhet på att det inte finns ett inkomstbegrepp som är gemensamt för alla företagare. Därför används FöPL-försäkringen och dess FöPL-arbetsinkomst som grund för företagarens förmåner.

”Man tjänar in pension för FöPL-försäkringen precis enligt samma regler som löntagare. Också pensionsförmånerna är desamma. Den enda skillnaden är att man i stället för lön använder FöPL-arbetsinkomsten som grund. Därför skulle det löna sig att ha en FöPL-arbetsinkomst som ligger så nära som möjligt den lön som skulle betalas till en anställd som utför företagarens jobb”, tipsar Wedenberg.