I dag firar vi företagarna – glad företagardag!

Företagare och företagande har varit en av de bärande krafterna i vårt samhälle under hela vår 100-åriga självständighet. I dag uppmärksammar vi företagarna genom att hissa flaggan på vårt huvudkontor i Åbo.

”Vi gläder oss för varje ny företagare som inleder företagarverksamhet och anställer personal. Även om konjunkturutvecklingen inte gynnat vårt land de senaste åren har de små och medelstora företagen tillsammans med sina primus motorer orkat kämpa vidare. Många av de nya arbetsplatserna föds numera till denna sektor”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Veritas gemensamma färd med företagare har pågått redan i över hundra år. Efter några årentionden med återförsäkringsverksamhet och senare också livförsäkringar, har verksamheten nu koncentrerats på arbetspensioner. Sedan år 1970 har Veritas sålt FöPL-försäkringar.

”Vi vill på Veritas främja företagarnas framgång genom att erbjuda branschens bästa rådgivning och service i pensionsärenden. Våra kunder har en namngiven kontaktperson med vem de kan diskutera om hur FöPL-skyddet ska byggas upp så att det garderar också för livets mindre lyckliga stunder”, berättar Pettersson.

Pettersson påminner att FöPL är en av företagarens viktigaste försäkringar.

”FöPL kan inverka på företagarens vardag redan långt innan ålderspensionen till exempel genom att det finns ett så tätt samband mellan sjukdagpenningen och FöPL-arbetsinkomsten. Förutom verksamheten och produktionsanläggningar och -apparatur bör företagaren också försäkra sig själv – utan företagarens arbetsinsats skulle verksamheten snabbt stanna upp i de flesta mindre företag.”

Varma gratulationer till alla företagare!

Yrittajat_yrittajanpaivaSVE_2017.png