Indexhöjning 2018 meddelas per brev till dig som får pension från oss

Indexhöjningen på arbetspensioner är 0,55 procent år 2018. Om du får pension från oss på Veritas får du snart ett brev där du hittar indexhöjningen och ditt nya pensionsbelopp fr.om. 1.1.2018.

Om du bor i Finland behöver du inte göra något med anledning av brevet. Lägg ändå undan det, eftersom du kommer att behöva det då du kontrollerar din skattedeklaration. Brevet innehåller uppgifter om hur mycket pension vi har betalat till dig år 2017 och hur mycket skatt vi innehållit på den.

Om du inte bor i Finland är det möjligt att det följer med en blankett för hemvistanmälan. Fyll i blanketten och skicka den till oss senast 28.2.2018 till adressen Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 Åbo, Finland. Vi måste sluta betala pension till dig om vi inte får din anmälan inom utsatt tid.

I januari innehålls skatt ännu enligt 2017 års skatteprocent

Skatteprocenterna för 2018 träder i kraft först 1.2.2018. Vi får din skatteprocent direkt av skattemyndigheterna och du behöver inte själv beställa eller skicka den till oss.

Om du har frågor ta kontakt med våra experter på numret 010 195 622, från utlandet +358 10 550 1877 eller per e-post pensionsutbetalningar@veritas.fi.