Inkomstregistret tas i bruk om ett år - du kan pröva på att anmäla lönerna månadsvis redan nu

Regeringen förbereder en ny nationell elektronisk databas, inkomstregistret, som kommer att underlätta arbetsgivarens anmälan av löneuppgifter till olika myndigheter. Inkomstregistret tas i bruk i början av år 2019 och innebär att löneuppgifterna därefter anmäls till registret inom fem dagar från löneutbetalningen.

I praktiken betyder detta att det inte längre från 1.1.2019 är möjligt att anmäla inkomstuppgifter med årsanmälan. Det går bra att pröva på månadsanmälningstekniken redan på förhand. Som månadsanmälare skickar du in löneuppgifterna per arbetstagare under månaden som följer efter löneutbetalningen.

Du kan pröva på att anmäla lönerna månadsvis redan år 2018 genom att  ändra anmälningssättet VerNet-webbtjänsten före årsskiftet.

Nyckelord