Korrigering till fjolårets bokslutsnoter

Tre fonder har uteblivit från räntefondslistan i bokslutsnoten ”Aktier och andelar 31.12.2016” på bokslutsbilagans sida 22 i årsberättelsen 2016.

Listan har 11.5.2017 kompletterats med fonderna Aktia Corporate Bond+ D, Aktia Emerging Market Local Currency Fund+ D och Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D.

Ladda ner det uppdaterade bokslutet här.