Pensionsutdraget har förnyats

Pensionsutdraget ser inte längre likadant ut för alla. Innehållet bestäms utifrån din ålder.

Ändringen beror på pensionsreformen. Olika ålderskullar har nuförtiden olika pensionsåldrar. Och det finns även sådana vars pensionsålder inte har fastställts ännu.

”I år är det personer som är födda år 1964 eller tidigare som kan kolla upp sin pensionsålder på pensionsutdraget. För yngre än så fastställs pensionsåldern först när de fyller 62 år”, upplyser Pirta Toivonen, specialist i pensionsrådgivning.

Om du ser din pensionsålder på pensionsutdraget ser du därtill när du slutar tjäna in pension. Också det bestäms utifrån ditt födelseår.

”Pensionsutdraget är ett bra verktyg då man funderar på den rätta tidpunkten att gå i pension. Man får en uppfattning om hur det påverkar ens pensionsbelopp om man fortsätter att jobba. Det lönar sig att använda informationen när man planerar sin pensionering.”

Du kan ha nytta av pensionsutdraget även i det fall att du redan uppnått din pensionsålder men har inte börjat lyfta din pension ännu. Om du är född år 1954 eller tidigare är din pensionsålder fortfarande 63 år, precis som före pensionsreformen. Du tjänar in pension fram tills du fyller 68 år.

”Skulle det vara så att man har uppnått sin pensionsålder och får arbetslöshetsdagpenning så rekommenderar vi att man kontaktar vår pensionsrådgivning. Det är en situation som pensionsutdraget inte klarar av att beakta. Likaså är det bäst att alltid kolla med oss om man har lagstadgad tilläggspension som tecknats av arbetsgivaren, också i det fall att beloppet anges på utdraget.”

Målsatt pensionsålder gör livslängdskoefficientens effekt mindre

Om du är född 1955–1958 innehåller pensionsutdraget också din målsatta pensionsålder. Den berättar hur länge du borde skjuta upp pensioneringen för att tjäna in minst lika mycket i uppskovsförhöjning som det dras av på grund av livslängdskoefficienten.

”Pensionen stiger om man inte lyfter den när du uppnår pensionsåldern utan flyttar fram den. För varje månad som pensionen skjuts upp ökar den med 0,4 procent. Att pensionera sig lite senare kan alltså vara ett sätt att göra livslängdskoefficientens inverkan något mindre”, tipsar Toivonen.

Är du född år 1959 eller senare kan du räkna ut din målsatta pensionsålder med vår pensionsräknare. Om du är företagare kan du använda pensionsräknaren för företagare.

Viktigt att kontrollera pensionsutdraget oavsett ålder

Också i det fall att din pensionsålder inte har fastställts ännu så ser du på ditt pensionsutdrag hur mycket pension du har tjänat in fram till slutet av förra året. När du matar in den här summan i pensionsräknaren får du en grov uppskattning av din ålderspension och din pensionsålder.

”När man har så pass mycket av sin arbetskarriär ännu framför sig och vet till exempel inte exakt hur ens inkomster kommer att utvecklas, är det bäst att betrakta resultatet som ett riktgivande exempel. Däremot är det oerhört viktigt att se så att alla ens anställningar finns med på utdraget, så att man får allt man har rätt till när det är dags att pensionera sig.”

Pensionsutdrag 2017

  • Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi.
  • Utdraget innehåller en lista över dina anställningar och företagarverksamheter och visar hur mycket pension du har tjänat in för dem. 
  • Det är viktigt att granska pensionsutdraget med omsorg, eftersom din kommande pension grundar sig på dess uppgifter. Se här hur du kontrollerar ditt pensionsutdrag.
  • Om du inte kontrollerar ditt utdrag på webben skickar vi det per post till dig med tre års mellanrum. Du får pensionsutdraget år 2017 om du är född i maj–augusti. 
  • Har du max fem år kvar till din pensionsålder får du pensionsutdraget hemskickat årligen.